เกี่ยวกับเรา

 

                      บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด          

        บริษัท ซีรีคลอร์ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 1997 ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงานผลิตและห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ผลิต ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

      ด้วยความทันสมัยของห้องปฎิบัติการและมุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซีรีคลอร์ฯ จึงเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบเข้าคลัง การตรวจสอบกระบวนการผลิตคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีศักยภาพในการตรวจสอบรับรอง อาทิ Viscometer bath, Density meter, PMCC Flash Point Tester, FTIR Spectrometer, Cold Cranking Simulator, Salt Spray Tester และ XRF Spectrometer

  การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซีรีคลอร์ฯ มีทีมงานคุณภาพที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ที่สะสมยาวนานและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้ ซีรีคลอร์ ฯสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆเช่น สิงคโปร์ ,จีน , เวียดนาม

      การบริการและการส่งมอบ ซีรีคลอร์ ฯ มีทีมงานขายที่ผ่านการฝึกอบรม และทีมงานเทคนิคที่มีความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ ส่วนการส่งมอบ ซีรีคลอร์ ฯ มีการจัดเตรียมสำรองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า  พร้อมทั้งจัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอและพร้อมใช้งา่น สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ

    การขยายตลาดและรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ ซีรีคลอร์ ฯ จึงก่อตั้ง บริษัท โมโตลูบ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงเกรดพิเศษสำหรับยานยนต์ทุกประเภท มาตรฐานสินค้าระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพีงพอใจของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 

 

 

 


 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


03 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 12386 ครั้ง

Engine by shopup.com