เกี่ยวกับเรา

                                       บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

    บริษัท ซีรีคลอร์  คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฏหมาย

ตั้งแต่พุทธศักราช 2540  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน

หล่อลื่นในภาคอุตสาหกรรม เรามีโรงงาน อาคาร และห้องปฎิบัติการพร้อมบุคลากรที่มีทักษะและ

ความรู้ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบ และ ควบคุมจากห้องปฎิบัติการ ให้ได้คุณภาพระดับ

มาตรฐาน นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อท่านและโลกของเรา บริษัทฯ

มีเป้าหมายในการให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่ท่านคาดหวังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ดีที่สุด รวมถึง

เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา เราขอสัญญากับ

ท่านว่า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต รักษาและพัฒนามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา  เพื่อตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของท่านอย่างสูงสุด

 


 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 8406 ครั้ง

Engine by shopup.com