เกี่ยวกับเรา

                                    บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

    บริษัท ซีรีคลอร์  คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 1997 ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงานผลิตและห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย ตั้งอยู่ที่เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ผลิต ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015    ด้วยความทันสมัยของห้องปฎิบัติงานและมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซีรีคลอร์ ฯ จึงเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าคลัง การตรวจสอบกระบวนการผลิต  คุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีศักยภาพในการตรวจสอบรับรอง อาทิ Viscometer bath,Density meter,PMMCC Flash Point Tester,FTIR Spectrometer, Cold Cranking Simulator, Salt Spray Tester และ XRF Spectrometer

    การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซีรีคลอร์ ฯ มีทีมงานคุณภาพที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ส่งผลให้ ซีรีคลอร์ ฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ จีน เวียดนาม

    การบริการและการส่งมอบ ซีรีคลอร์ ฯ มีทีมงานขายที่ผ่านการฝึกอบรม และทีมงานเทคนิคที่มีความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ ส่วนการส่งมอบ ซีรีคลอร์ ฯ มีการจัดเตรียมสำรองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ

    การขยายตลาดและรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซีรีคลอร์ ฯ จึงก่อตั้งบริษัท โมโตลูบ (ประเทศไทย) จำกัด http://www.motolube.co.th/index.php?id=0&lng=1 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงเกรดพิเศษสำหรับยานยนต์ทุกประเภท มาตรฐานสินค้าระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในราคาเหมาะสมและเป็นธรรม

 

 


 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


09 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 9055 ครั้ง

Engine by shopup.com